torstai 25. toukokuuta 2017

Eläinavusteinen interventio

Ohimennen olen pariin kertaan maininnut, kuinka Nila aina ajoittain on minulla mukana töissä kehitysvammaisten asumisyksikössä ja kuinka haluaisin opiskella aihetta lisää. Tähän asti olen kerännyt kokemusta lähinnä olemalla jäsenenä Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:ssä, etsimällä tietoa netistä ja kirjoista sekä opiskelemalla ja toteamalla hyötyjä käytännön työssä ensin muistisairaiden ja nyt kehitysvammaisten parissa, mutta nyt on vihdoin ensimmäinen askel kohti tavoitteita otettu ihan konkreettisesti! Osallistuimme Nilan kanssa viime lauantaina Voimatassun järjestämään Eläinavusteinen interventio -päivään, jonka aikana käytiin läpi pikakatsaus eläinavusteiseen toimintaan Suomessa, sen teoriataustaan ja eri toimijoihin sekä tutustuttiin käytännössä Voimatassun Eevan kirjoittaman, saman nimisen kirjan käytännön harjoituksiin. Lisäksi kerrankin oli mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja ideoita muiden saman aiheen piirissä työskentelevien, hajallaan pitkin Suomea aika yksin töitä tekevien ihmisten kanssa.

Kirjan kansi
Osallistujat olivat ympäri Suomea ja olikin erittäin kiinnostavaa kuunnella, miten erilaisissa ympäristöissä (pääasiassa) koiria hyödynnetään ja kuinka isoja hyötyjä niiden kanssa työskentelyllä on saatu aikaan. Omat ajatukseni ja huomioni käytännöstä saivat vahvistusta ja mukavasti tuli myös uusia ajatuksia sulateltavaksi. Isoimpana asiana huomasin jälleen kerran ajatelleeni monta asiaa liian vaikeasti ja itseasiassa jo toteuttaneeni monia juttuja ja nekin, mitä en ole vielä käytännön työssä hyödyntänyt, olivat lähes kaikki taitoja, mitkä Nila jo osasi. Lopulta temput ovat kuitenkin vain pieni osa eläinavusteisuutta, isoin apu ja hyöty on usein eläimen läsnäololla, ne toimivat keskusteluyhteyden avaajina tai tilanteiden jännitteiden purkajina, tunteiden sanoittajina tai helppoina kohteina koskettaa. Eläimet kannustavat lähtemään ulos ja tuovat uusissa tilanteissa tukea ja turvaa sekä luovat suhdetta myös eläimen ohjaajan ja asiakkaan välille. Harvoin sitä tulee ajatelleeksi, kuinka iso asia voi olla koiran ulkoiluttaminen ihmiselle, joka saattaa tuntea suurta epävarmuutta ylipäänsä ulkonaliikkumisessa tai kokee itsensä huonommaksi jonkin erityispiirteensä vuoksi tai kuinka paljon suurempi motivaatio on kiinnittää koiran pannan solki tai lukko kuin vaikkapa oma vyö. Näissä arjen pienissä asioissa piilee kuitenkin valtavia voimavaroja hyödynnettäväksi.

Nila kuunteli osan luennosta sylistä, oli niin mielenkiintoista!
Päivän aikana tutustuimme erilaisiin välineisiin ja taitoihin, mitä eläinavusteisesti voi työssä hyödyntää. Aina eläimen ei tarvitse olla edes fyysisesti läsnä tilanteissa, vaan voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia eläinten kuvia osana toimintatuokioita, käyttää tuttua koiraa esimerkkinä kerronnassa tai pelata muistipeliä erirotuisten koirien kuvilla. Eevan kirjan johdannon kaksi ensimmäistä kappaletta tiivistävät eläinavusteisuuden hyvin, joten lainaan ne tähän:

"Eläinavusteinen interventiolla pyritään vaikuttamaan yksilön tai ryhmän terveydentilaan ja käyttäytymiseen. Keskeisenä tavoitteena interventiossa on aikaansaada myönteisiä vaikutuksia, jotka edesauttavat lopulta asiakkaan terveydentilaa. Työskentelymuodon yhtenä keskeisenä toiminnallisena menetelmänä ja työkaluna hyödynnetään eläintä.

Eläinavusteinen työskentely on suunnitelmallista, tavoitteellista ja dokumentoitua sosiaali- terveys- ja kasvatusalan ammattilaisen toteuttamaa työtä, jossa hyödynnetään työn yhtenä toiminnallisena menetelmänä ja työkaluna eläintä. Harjoituksia voi toteuttaa joko eläimen läsnä ollessa tai nivoa aihetta muulla tavoin eläinteeman ympärille"

Lähde: Eeva Kahilaniemi, Eläinavusteinen interventio

Erilaista välineistöä, mitä käyttää apuna
Omassa työssäni koira on paljon ihan vain läsnä arjessa, se aiheuttaa spontaaneja tilanteita, joita ei pysty ennustamaan ja näin tuo mukanaan paljon naurua ja hyvää mieltä. Se myös ulkoiluttaa asukkaita, jaksaa kuunnella salaisuuksia ja siivoaa ansiokkaasti muruset lattialta, mikä on varsinkin miesten mielestä erittäin hyödyllinen taito, voi siirtää siivoamista! Nila myös puhdistaa ilmaa, koiran aikana ei viitsi nahistella naapurin kanssa ja on usein tärkeä puheenaihe varsinkin, jos se syystä tai toisesta ei ole hetkeen töissä näyttäytynyt. Asukkaat muistavat sen nimeltä ja kyselevät kuulumisia ja helpotus sen kuntoutumisesta talven leikkauksesta on ollut suuri muillakin kuin minulla. Ja vaikka Nadi ja Pira eivät ole fyysisesti töissä läsnä, muistaa moni koirien määrän ja kyselee myös vanhempien koirien kuulumiset. Osa asukkaista haluaa myös mielellään katsella koirieni kuvia ja videoita, joita puhelimesta löytyy.

Loppupäivästä alkoi pienellä bc:llä jo olla väsy
Päivä oli antoisa ja antoi lisäintoa suunnata kohti varsinaisia tavoitteita tällä saralla eli ponnistelu kohti lisäkoulutusta jatkuu. Päivän lopuksi Nila oli jo aika väsynyt, pitkä päivä samassa tilassa muiden, vieraiden koirien ja ihmisten keskellä vaati veronsa, mutta samalla vahvisti vain käsitystäni siitä, että juuri tuo koira on monilta ominaisuuksiltaan erittäin sopiva tähän työhön. Keskusteluissa tosin nousi moneen kertaan esille, kuinka rankkaa työnteko on koirille henkisesti ja se, että usein olisi erittäin hyvä, jos ohjaajalla olisi kaksi työhön sopivaa koiraa käytössään. Koiran ohjaajalla onkin erittäin suuri vastuu koiransa hyvinvoinnista niin työtilanteissa kuin niiden ulkopuolella. Kaikkien koirien, mutta erityisesti henkisesti välillä erittäin kuormittavaa työtä tekevien koirien tulee päästä elämään lajityypillistä elämää ja purkamaan paineet juuri sille yksilölle sopivalla tavalla. Nilalla tämä tapa on, yllätys yllätys, juokseminen. Mitä kuormittavampi työtuokio on ollut, sitä lujempaa se juoksee. Ilmeisesti vauhti sopivasti tuulettaa päätä ja taas jaksaa! Itse pidän koiralla mukana häkkiä, joka on sille tuttu taukopaikka treeneissä ja Nilan kohdalla myös sairasloman ajalta kotoa, minne se pääsee välillä nukkumaan rauhassa ohjaajien taukotilaan ja jonne voin sen viedä, jos työtilanne ei salli koiran mukana oloa.

Suomessa ollaan vielä hyvin alussa eläinavusteisten toimintatapojen hyödyntämisessä, mutta kiinnostus ja osaaminen kasvaa kaiken aikaa. Toivottavasti saan tulevaisuudessa olla mukana luomassa onnistuneita asiakaskokemuksia ja kouluttautumassa ja oppimassa lisää ja näin tehdä eläinavusteista toimintaa tunnetummaksi ja laajemmin käytetyksi!Ei kommentteja:

Lähetä kommentti